Webinar 3. IMPACT Projesi: Beden eğitiminde hedef belirleme ilkeleri

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak ortak olduğumuz "Identification and Motivation of youth who mostly need Physical ACTivity -IMPACT (//www.impactpe.eu/site/index.php/en/ )" projesinin  öğretmen eğitimi çalışmaları kapsamında üçüncü webinar çalışması gerçekleştirilmiştir.  Webinar çalışmasına Türkiye'den 36 Beden Eğitimi Öğretmeni katılmış ve öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması amacıyla derslerin daha motive edici olabilmesi için doğru hedeflerin nasıl belirlenebileceği konusunda bilgi almışlardır. Sonraki süreçte 2 adet webinar daha uygulamaya geçecek ve süreç içerisinde öğretmen ve öğrencilerden veri toplama çalışmaları yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67