Webinar 1. IMPACT Projesi: Okul Beden Eğitimi ve Fiziksel Aktivitenin Önemi

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak ortak olduğumuz "Identification and Motivation of youth who mostly need Physical ACTivity -IMPACT (//www.impactpe.eu/site/index.php/en/ )" projesinin  öğretmen eğitimi çalışmaları, gerçekleştirilen ilk webiner vasıtasıyla başlamıştır.  Webiner ile Ankara'daki 30'dan fazla Beden Eğitimi Öğretmenimiz öğrencilerin okul içi ve okuldışı fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması amacıyla beden okur yazarlığı ve hedef belirleme konusunda bilgi almışlardır. Sonraki süreçte 4 adet webiner daha uygulamaya geçecek ve süreç içerisinde öğretmen ve öğrencilerden veri toplama çalışmaları yapılacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67