TUBITAK, ERA-NET programı tarafından destek sağlanan SELI (Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) Projesinin ortak bildirisi Brezilya’nın Eğitimde Bilgisayar Sempozyum’unda sunuldu.

TÜBİTAK, ERA-NET programı tarafından destek sağlanan SELI(Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) projesinin ikinci toplantısı ve ilk kapasite geliştirme çalıştayı 5.11.2019-15.11. 2019 tarihlerinde Mackenzie Presbyterian Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Fakültemiz araştırma görevlilerinden Özgür Yaşar Akyar üniversitemizi proje toplantısında teslim etti ve “A Blockchain Microsites-Based Ecosystem for Learning and Inclusion” isimli projenin ortak bildirisini Brezilya’nın Eğitimde Bilgisayar Sempozyum’unda sundu.

Bildiri Metni: https://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/872

 

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67