TUBITAK, ERA-NET programı tarafından destek sağlanan SELI(Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) Projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

TUBITAK, ERA-NET programı tarafından üye ülkelerde kamu işbirliklerini destekleyerek, araştırma ve yenilik programlarını geliştirip güçlendirmek ve uluslararası işbirliğini arttırmak amacıyla destek sağlanan SELI(Smart Ecosystem for Learning and Inclusion) Projesinin başlangıç toplantısı 11-16 Mart 2019 tarihinde Doğu Finlandiya Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Projenin ilk toplantısına, Avrupa ve Latinamerika ülkelerinden üniversiteler katıldı.  Projeye ait iş paketlerinin sunulması ve işbirliğinin paylaşılmasını içeren toplantıda proje ile amaçlanan kapsayıcı öğrenme ortamlarının oluşturulmasında Bilgi İletişim Teknolojilerinden nasıl faydalanılabileceği konusunda çalıştaylar yapıldı. 

2 yıl sürecek SELI(Öğrenme ve Dahiletme Akıllı Ekosistemi) adlı projenin genel amacı, eğitimin yeniden canlandırılması ve AB ile Latin Amerika Ülkelerinin bölgeleri boyunca katılımın ve erişilebilirliğin artırılması yoluyla öğrenme ekosisteminin sayısallaştırılmasını teşvik etmek için Bilgi İletişim Teknolojileri(BİT) tabanlı araçların ve ortamların geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. 

 

Projenin araştırma grubu,  Türkiye, Finlandiya, Polonya, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Peru,  Bolivia, Panama, olmak üzere Avrupa ve Latin Amerika ülkesindeki dezavantajlı bireylerden ve onlarla çalışan öğretmen ile öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Projenin, Türkiye’de gerçekleşecek bölümü için araştırma grubu lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler ile onlarla birlikte çalışan beden eğitimi öğretmenleri ve aday öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada bir eğitim materyali ve katılım aracı olarak dijital hikaye kullanılacaktır. Atölye temelli dijital hikaye ve materyal geliştirme süreci Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67