Online Egitim Çalışması 4. IMPACT Projesi: Pentatlon Takımı Programı

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak ortak olduğumuz "Identification and Motivation of youth who mostly need Physical ACTivity -IMPACT (//www.impactpe.eu/site/index.php/en/ )" projesinin  öğretmen eğitimi çalışmaları kapsamında dördüncü online egitim çalışması gerçekleştirilmiştir.  Online egitime Türkiye'den 27 Beden Eğitimi Öğretmeni katılmış ve öğrencileri beden eğitimi dersi dışında fiziksel olarak aktif olmaya teşvik eden bir araç olarak 

Pentatlon Takımı Programının nasıl uygulanacağı hakkında bilgi almışlardır. Sonraki süreçte 1 adet online egitim daha uygulamaya geçecek ve süreç içerisinde öğretmen ve öğrencilerden veri toplama çalışmaları yapılacaktır.  
 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67