"Okul Öncesi Fiziksel Aktivite, Spor ve Oyun Programı Model Geliştirme" AB projesinin ürünlerinin yaygınlaştırılması ve ülkemiz çocuklarının hizmetine sunulması için MEB ile görüşüldü.

Spor Gönüllüleri Derneği'nin Koordinatör ve üniversitemiz ve fakültemiz adına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün de ortak olduğu "Okul Öncesi Fiziksel Aktivite, Spor ve Oyun Programı Model Geliştirme" isimli Avrupa Birliği projesinin ürünlerinin yaygınlaştırılması ve ülkemiz çocuklarının hizmetine sunulması için MEB Yardımcısı sayın Reha Denemec ve Temel Eğitim Daire Başkanı sayın Tuncay Morkoç ile görüşme yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67