H.Ü. SBF, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Avrupa-Asya (Avrasya) Sağlık ve Esenlik Forumu 2022 (IEAHWF 2022)
AISEP 2021 En İyi Poster sunum ödülü
“Beden Eğitimi ve Spor” Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır.
Proje kitabı Hacettepe Üniversitesi Yayınları Tarafından Yayımlandı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranışlar Rehberi Özeti
TUBİTAK 1001 projesi (Türkiye Norm Çalışması) kabul edilmiştir.
Tarihçe

1989 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü olarak Eğitim Fakültesi içerisinde kurulmuştur (Yüksek Öğretim Kurumu:05.09.1989 Tarih, 1989/39.1441 Sayılı Kararı). 1991 yılında Antrenman ve Hareket, Spor Eğitimi, Sporcu Sağlığı, Spor Yönetimi ve Organizasyonu ve Sporda Psikososyal Alanlar Ana Bilim Dalları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Yükseköğretim Kurulu:28.01.1991 Tarih, 1487 sayılı kararı). 1992 yılında ülkenin önde gelen sınırlı sayıdaki bölümüyle birlikte yüksekokula dönüşmüştür (21281 Sayılı Resmi Gazete: 11.07.1992). 2000 yılından itibaren Spor Bilimleri, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Rekreasyon programlarından birisinden lisans diploması alarak öğrencilerimiz mezun olmaya başlamışlardır. 10 Kasım 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulması Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde kararlaştırılan karar ile Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.