Öğrenciler

Lisans

Yüksek lisans

  • Eren Kunter
  • Sinan Vural

Doktora

  • Yılmaz Yüksel
  • Emre Bilgin
  • Özgür Yaşar Akyar
  • Ezel Nur Korur
  • Özkan Şahin
  • Mehmet Kadir Akbulut

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67