H.Ü. SBF, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Avrupa-Asya (Avrasya) Sağlık ve Esenlik Forumu 2022 (IEAHWF 2022)
AISEP 2021 En İyi Poster sunum ödülü
“Beden Eğitimi ve Spor” Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır.
Proje kitabı Hacettepe Üniversitesi Yayınları Tarafından Yayımlandı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranışlar Rehberi Özeti
TUBİTAK 1001 projesi (Türkiye Norm Çalışması) kabul edilmiştir.
Misyon ve Vizyon

Misyon

Bugünün ve yarının dünyasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğinde öğretme ve öğrenme süreçlerini iyi yönetmek, öğrencinin bilgiye ulaşma yollarını kolaylaştırmak ve öğrencinin bilgiyi anlamasına, anlamlandırmasına, yapılandırmasına, yorumlamasına uygulamasına ve üretmesine katkıda bulunabilen öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyon

Beden Eğitimi ve Spor alanındaki bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin eşit ve insan haklarına saygı ilkeleri temelinde çocuk ve gençlerin pedagojik yaklaşım ilkeleri ile hareket eğitimi, egzersiz, spor ve sağlıklı yaşam kültürünü irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve halkın paylaşımına sunan bir bölüm olmaktır.