Komisyon ve Koordinatörlükler

 

Eğitim - Program  Nahit Cantürk, Atay Aziz Öztürk
Antrenörlük Programı Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Barbaros ÇELENK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Zeki DURSUN
Rekreasyon Programı Eğitim Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Yasemin GÜZEL
Lisansüstü Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Serdar ARITAN
Uygulamalı Dersler Koordinatörü Öğr. Gör. Zeki DURSUN
Öğrenci Giriş Sınavı Koordinatörü Prof. Dr. Tahir HAZIR
Değişim Programları (Erasmus, Farabi, Mevlana): Dr. Hüseyin Coşkun
Fakülte Ders Programı ve Sınav Program Koordinatörü Öğr. Gör. Birol VURAL
Spor ve Rekreasyon Koordinatörü Öğr. Gör. Fatih COŞKUN
Öğr. Gör. Atay Aziz ÖZGÜN
Spor Bilimleri Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Tahir HAZIR
Spor Bilimleri Dergisi Yayın Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Süleyman BULUT
Bilgi İşlem Koordinatörü Öğr. Gör. Y. Ergün ACAR
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Y. Ergün ACAR
Kalite, Akreditasyon, Özdeğerlendirme

Prof. Dr. Emine Dolu Çağlar, Neslişah Yaren Köleli

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Staj  Dr. Figen Altay
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı (BSO) (2018 sonrası)  Prof. Dr. Emine Dolu Çağlar
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı (SBE, BEÖ) (2018 Öncesi) Dr. Yeşim Bulca
Web Sayfası Emre Bilgin
Mezunlarla İlişkiler ve Sosyal Faaliyetler Özgür Yaşar Akyar

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67