FIEP 34. Dünya ve 14. Avrupa Kongresi Sunumları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği olarak ortağı olduğumuz "Development of Preschool Physical Activity Program for Strengthening of Grassroots Sports in EU" isimli projenin entellektüel çıktıları arasında yer alan iki bildiri FIEP 34. Dünya ve 14. Avrupa Kongresi kapsamında, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Gıyasettin Demirhan tarafından sunulmuştur. 

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67