Beden Eğtimi ve Spor Öğretiminde Yeni Yaratıcı Yaklaşımlar Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Bölümümüz öğretim elamanlarının üyesi olduğu Spor Egitimi Grubu tarafından gerçekleştirilen Beden Eğitimi ve Sporda Yeni ve Yaratıcı Yaklaşım Uygulamaları çalıştayları (Beden Eğitiminde Öğrenme Sürecini Ölçme, Beden Eğitiminde Mobil Öğrenme, Fiziksel Etkinlik Kart Okuryazarlığı) 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67