Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı TYT Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67