Araştırma Uygulama Poster Sunumları

Bölümümüz 4. sınıf öğrencileri Araştırma Uygulama Dersi kapsamında hazırladıkları bitirme Tezlerini 24.01.2020 tarihinde A blok 1. Katta Poster sunum şeklinde hazırlayarak Jüri değerlendirmesine sunmuştur. Emeği geçen tüm öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür ederiz.

 

 

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67